Resultat 3000 Exchange – Versionshistorik

Tack alla kunder som ger feedback och därmed hjälper till att göra programmet bättre!


8.31.65 2023-02-13

Kundregister

Uppgifter om ID-handling.


8.31.65 2022-10-05

Exchange

Ny knapp för att spara position på fönster.

Bokföringsunderlag

Separat inställning SIE-filer för lagertransaktioner.