Hjälpdokument

Artikelimport
Beskriver hur du kan importera artiklar från t.ex. dina leverantörer

Artikelregister
Beskriver hur du gör underhåll av artiklar

Artikelregister, sökning
Tips om snabbare artikelsökning när du kör i nätverk.

Automatisk Import och Export av data
Avser artikelregister och kundregister. Kan kommunicera med andra program via textfilsformat.

Bokföringsunderlag
Tilläggsmodul; Beskriver bokföringsunderlag, konteringslista och SIE filer

Bokning för Outlook
Tilläggsmodul; Bokningsprogrammet är kopplat till Microsoft Outlook. Startas via orderprogrammet.

Etiketter
Utskrift och design av etiketter med kunder, kontakter, leverantörer eller artiklar.

Inställningar för Epost
Tilläggsmodul; Inställningar för programmets inbyggda epostsystem.

Generella verktyg och funktioner
Beskriver programmets generella verktyg och funktioner

Kom igång med programmet
Första gången du startar programmet? Läs detta!

Kontantförsäljning
Installation – Resultat 3000 Kassa

Kundregister
Underhåll av kunder. Beskrivning av fälten i kundregistret.

Leverantörsfakturor
Tilläggsmodul; Leverantörsfakturor och leverantörsbetalning.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn
Hur Resultat 3000 hanterar de nya momsreglerna.

Resultat 3000 Kassa
Dokumentation

Räntefakturering
Såhär fakturerar du räntor.

Snabbguide för registrering av dokument
Funktioner för dokument. Order, Följesedlar och Fakturor. Snabbkommandon m.m.

Statistik
Statistik för varor, kunder och personal.

Lämna ett svar